Titularitat del lloc web

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.cattius.cat i www.cattiusgraphicarts.com són dominis de l’empresa CATTIUS GROUP, amb domicili social al c/ St. Anton, 6, 4-1, 17244 Cassà de la Selva, telèfon +34 666 20 27 27 i correu electrònic cattius@cattiusgraphicarts.com.

 

Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, CATTIUS GROUP, informa als seus clients que les dades personals li facilitin a través de la pàgina web o d’altres mitjans , seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de CATTIUS GROUP. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. CATTIUS GROUP, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de CATTIUS GROUP, podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal o a la de correu electrònic.

 

Contingut del web

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre CATTIUS GROUP i l’usuari. CATTIUS GROUP, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts dels nostres llocs web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de les pàgines web de www.cattius.cat i de www.cattiusgraphicarts.com. La presència d’aquests enllaços al lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destinació. CATTIUS GROUP, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

Responsabilitat

En CATTIUS GROUP, no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de CATTIUS GROUP. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer d’aquest lloc web. Des de CATTIUS GROUP no garantim l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de webs de tercers, pel que no ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

Totes les descripcions, fotografies de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren “com a cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. Alguns productes poden semblar una mica més grans o més petits respecte de la seva mida real, a causa de la configuració de la pantalla i la tècnica fotogràfica. Altres articles poden ser representats en una mida més gran que la seva mida real, amb la finalitat de mostrar clarament els detalls; o menor que la seva mida real, per tal de mostrar-ne més. En aquest sentit, si el Client contracta com a consumidor i usuari, CATTIUS GROUP, està obligat a lliurar-li articles que siguin conformes amb el contracte, responent davant de Client de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. Així mateix, les tonalitats de colors en les fotografies dels productes de la botiga on-line, així com de les proves que el Client pugui demanar, es poden veure alterats per la resolució del monitor, podent diferir dels reals.

 

Legislació

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de les Plataformes o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

 

 

DADES FISCALS DE CATTIUS GROUP

Raimon Gimeno Pérez
C/ Sant Anton, 6, 4-1
17244 Cassà de la Selva

NIF: 40329672T

Telf: (+34) 666 20 27 27
E-mail: cattius@cattiusgraphicarts.com